Rådmannen klar i november

november vert det bestemt kven som vert Alver kommune sin første rådmann. Selskapet Visindi skal bidra i prosessen. Tilsetjingsutvalet har i dag, fredag 20. oktober, inngått avtale med selskapet Visindi i prosessen med innplassering av dagens tre rådmenn i nye Alver kommune. - I samarbeid med Visindi vil tilsetjingsutvalet gjennomføra prosessen og målet er at vi … Les meir Rådmannen klar i november

Krev strakstiltak

Det må gjerast noko med strekninga Nordhordlandsbrua-Vågsbotn no. I eit brev til Fellesnemnda for nye Alver kommune er høgrelaga i Lindås, Meland og Radøy tydeleg på at dei forventar at Statens Vegvesen straks prioriterer tiltak for å betra på framkoma og tryggleiken på vegstrekka mellom Nordhordlandsbrua og Eikåstunnelen. Dei finn det difor naturleg at Statens … Les meir Krev strakstiltak

-Dampen går aldri av moten

Bør «dampen» bli kommunevåpenet til Alver kommune, og «Folk ved fjorden» det nye verdiordet? Dei meiner i alle høve Claus Sellevoll. 2. oktober vert Fellesnemnda for Alver kommune presentert for forslaga hans. I eit skriv viser Sellevoll til at dampen som symbol vil synleggjera kor mykje fjordabåtane har hatt å seia for bygder og grender … Les meir -Dampen går aldri av moten

Jarle, Martin eller Ørjan?

Ein av dagens tre administrative toppsjefar vert ny rådmann i Alver kommune. Anten heiter den nye rådmannen Jarle Landås, rådmann i Radøy i dag, Martin Kulild, rådmann i Meland eller Ørjan Raknes Forthun, rådmann i Lindås. Det er klart etter at fleirtalet i Fellesnemnda i møte tirsdag denne veka vedtok innplassering av rådmennene frå Lindås, … Les meir Jarle, Martin eller Ørjan?

På veg mot Alver

Dei har eit omfattande arbeid framfor seg. Seminaret denne veka har vore ein god start. Me har starta på eit stort og viktig arbeid som skal vera avslutta hausten 2019. Tida går utruleg fort, og det er eit krevjande arbeid som skal gjerast gjennom gode prosessar, seier Radøy-ordførar Jon Askeland. Mandag og tirsdag denne veka … Les meir På veg mot Alver

«La oss være enige om at det beste er om foreldrene blir enige om navnet, og ikke overlater det til presten ved døpefonten.»

Sitatet tilhøyrer fylkesmann Lars Sponheim som leia fellesmøtet for kommunane Lindås, Meland og Radøy i dag. Dei 83 folkevalde var einige og slutta samrøystes opp om Alver kommune som namnet på den nye kommunen dei i fellesskap skal byggja. Litt forseinka kom Fylkesmannen til Lindåshallen i dag, der han vart møtt av vakker song av … Les meir «La oss være enige om at det beste er om foreldrene blir enige om navnet, og ikke overlater det til presten ved døpefonten.»

Fellesnemnda er vald

Desse 21 politikarane utgjer Fellesnemnda som skal leia det vidare arbeidet med kommunesamanslåing. Frå Lindås: Astrid Aarhus Byrknes (KrF) Leif Hosøy Sleire (KrF) Asle Hetlebakke (KrF) Nina Bognøy (Ap) Ståle Juvik Hauge (Ap) Anna K. Valle (Sp) Karl Vågstøl (H) Bjarte Vatnøy (Frp) Nina Stabell Øvreås (Frp) Sveinung Toft (V) Dei 10 representantane frå Lindås … Les meir Fellesnemnda er vald

Lindås går også for Alver

Med 18 mot 13 stemmer har Lindås kommunestyre gjort vedtak om at namnet på den nye kommunen skal vera Alver. Dermed kan dei tre kommunestyra samstemt overlevera det nye kommunenamnet til Fylkesmannen i morgon. Rett nok skal dei kvar for seg røysta formelt over namnet ein gong til i morgon, men etter debattane i kommunestyra … Les meir Lindås går også for Alver