Ein open prosess

Samanslåing av dei tre kommunane, Meland, Lindås og Radøy er ein omfattande prosess som krev ei stor grad av involvering for at resultatet skal bli best mogleg. Samanslåing  vert organisert som eit program, der det administrative nivå tar hand om programstyringa, og der det skal tilsetjast ein programansvarleg som seinare vert rådmann i den nye … Les meir Ein open prosess

Kva skal kommunen heite?

11 namn vert no send vidare frå navnekomiteen (bildet) til referansegruppa. Deira mandat er å komma tilbake med 3-5 namn. - Vår liste er resultat av det mandatet me har fått, basert på innspela frå innbyggjarane, resultat av spørjeundersøkinga og dei historiske intervjua, seier Nina Bognøy, leiar i namnekomiteen. 11 namn på lista Dei 11 … Les meir Kva skal kommunen heite?

Nærare 200 namneforslag

  Det har vore eit imponerande engasjement rundt  utfordringa om å finna namn til den nye storkommunen i Nordhordland. Om lag 200 namneforslag er spelt inn frå innbyggarar i Lindås, Meland og Radøy, frå omengskommunane og frå andre stader i landet. Fleire av namna er foreslått av mange, så langt fleire enn 200 har engasjert … Les meir Nærare 200 namneforslag

Fjerde møte i fellesnemnda

Mandag 24. april har førebuande fellesnemnd sitt fjerde møte. Møtet vert halde i rådhuset på Manger, og på sakskartet står mellom anna delegering av fullmakt og etablering av valkomite. Engasjera prosjektleiar I eit tidlegare møte i førebuande fellesnemnd vart det vedteke å engasjera ein prosjektleiar til arbeidet med kommunesamanslåing for perioden august 2017 til juni … Les meir Fjerde møte i fellesnemnda

Kva er viktigast for deg?

Dersom du som innbyggar i Lindås, Meland eller Radøy tar deg tid til å sjå inn i den nye kommunen som skal byggjast, kva assosiasjonar gir det deg? Kva er det som er særeige og samlande for dette området? Er det vêret, nærleiken til byen, den  tette tilknytinga til sjøen, strilekulturen, dei historiske elementa eller … Les meir Kva er viktigast for deg?

Tusen dagar igjen…

I dag, onsdag 5. april 2017, er det nøyaktig tusen dagar igjen til dagens Lindås, Meland og Radøy er historie. Då vert dei tre kommunane til ein ny storkommune. -Ein kommune vert det, det er heilt sikkert. Men det betyr ikkje at alt skal flyttast til Knarvik, sler Radøy-ordførar Jon Askeland fast. Han fortel at … Les meir Tusen dagar igjen…

Namnet har fullt fokus

No startar for alvor jobben med å finna namn til den nye kommunen som Lindås, Meland og Radøy skal byggja i lag. Namnekomiteen har hatt sitt første møte i dag, og allereie 5. mai skal dei levera si innstilling med maks tre namn til ordførarar og rådmenn (Saksførebuande utval). - Vi har konstituert oss i … Les meir Namnet har fullt fokus