«La oss være enige om at det beste er om foreldrene blir enige om navnet, og ikke overlater det til presten ved døpefonten.»

Sitatet tilhøyrer fylkesmann Lars Sponheim som leia fellesmøtet for kommunane Lindås, Meland og Radøy i dag. Dei 83 folkevalde var einige og slutta samrøystes opp om Alver kommune som namnet på den nye kommunen dei i fellesskap skal byggja. Litt forseinka kom Fylkesmannen til Lindåshallen i dag, der han vart møtt av vakker song av … Les meir «La oss være enige om at det beste er om foreldrene blir enige om navnet, og ikke overlater det til presten ved døpefonten.»

Fellesnemnda er vald

Desse 21 politikarane utgjer Fellesnemnda som skal leia det vidare arbeidet med kommunesamanslåing. Frå Lindås: Astrid Aarhus Byrknes (KrF) Leif Hosøy Sleire (KrF) Asle Hetlebakke (KrF) Nina Bognøy (Ap) Ståle Juvik Hauge (Ap) Anna K. Valle (Sp) Karl Vågstøl (H) Bjarte Vatnøy (Frp) Nina Stabell Øvreås (Frp) Sveinung Toft (V) Dei 10 representantane frå Lindås … Les meir Fellesnemnda er vald

Lindås går også for Alver

Med 18 mot 13 stemmer har Lindås kommunestyre gjort vedtak om at namnet på den nye kommunen skal vera Alver. Dermed kan dei tre kommunestyra samstemt overlevera det nye kommunenamnet til Fylkesmannen i morgon. Rett nok skal dei kvar for seg røysta formelt over namnet ein gong til i morgon, men etter debattane i kommunestyra … Les meir Lindås går også for Alver

53 år sidan sist

Kor var du då Brå brakk staven? Og kor er du når storkommunen får vedtatt namnet sitt? Det første spørsmålet er blitt eit mykje brukt omgrep, som skriv seg tilbake til ski-VM i Oslo i 1982 då langrennsløparen Oddvar Brå brakk staven i stafettduell med Aleksandr Zavjalov – den kanskje mest legendariske augneblinken i norsk … Les meir 53 år sidan sist

Ein historisk dag

Det vert både høgtid og fest når kommunane Lindås, Meland og Radøy samlast til fellesmøte torsdag 22. juni, leia av fylkesmann Lars Sponheim. Stortinget vedtok 8. juni 2017 å slå saman kommunane Lindås, Meland og Radøy. Fylkesmannen kallar difor inn til eit felles kommunestyremøte, i tråd med §25 i inndelingslova. I møtet skal namn på … Les meir Ein historisk dag

Radværing tilsett i vest

Paul J. Manger (58) frå Manger vart før helga tilsett som prosjektleiar for «Nye Øygarden» kommune fram til januar 2020. Les saka her:Ny prosjektleiar i Øygarden

Ordføraren måtte bruka dobbeltstemma si for Alver

Alver 12 stemmer – Nordhordland 12 stemmer Kommunestyret i Radøy diskuterte namn på den nye kommunen torsdag kveld, med utgangspunkt i tilrådinga frå førebuande fellesnamn og Radøy formannskap om Alver kommune. -Har ikkje alle tre kommunestyra same fleirtalsvedtak, speler vi frå oss sjansen til å bestemma namnet sjølve. Då er det departementet som avgjer, presiserte … Les meir Ordføraren måtte bruka dobbeltstemma si for Alver

Meland seier ja til Alver

Eit samrøystes  Meland kommunestyre meiner den nye kommunen skal heita Alver kommune. Under debatten i Meland kommunestyre i kveld sette Øyvind Bratshaug (Frp) fram forslag om Nordhordland som namn på den nye kommunen. - I ei prøverøysting fekk Nordhordland kommune fem stemmer, og då det skulle røystast endeleg over namnet, trekte Bratshaug forslaget og eit … Les meir Meland seier ja til Alver

Stortinget sa ja

Torsdag kveld gjorde Stortinget vedtak om å slå saman kommunane Lindås, Meland og Radøy. Vedtaket som vart fatta av Stortinget etter ni timars debatt, inneber at talet kommunar vert redusert frå 428 til 354. I alt vart det gjort vedtak om å slå saman 108 kommunar til 42 kommunar. 11 av samanslåingane vil skje med … Les meir Stortinget sa ja