Viktige oppgåver ventar

Fellesnemnda skal både tilsetja rådmann og godkjenna styringsdokumentet for Alver kommune. Fellesnemnda skal i møte mandag godkjenna tre av kapitla i styringsdokumentet for den nye kommunen. Dei øvrige kapitla skal drøftast i seminar i etterkant av møtet, og intensjonen er at heile styringsdokumentet så skal godkjennast i siste møte i fellesnemnda i år; 4. desember. … Les meir Viktige oppgåver ventar

Rådmannen klar i november

november vert det bestemt kven som vert Alver kommune sin første rådmann. Selskapet Visindi skal bidra i prosessen. Tilsetjingsutvalet har i dag, fredag 20. oktober, inngått avtale med selskapet Visindi i prosessen med innplassering av dagens tre rådmenn i nye Alver kommune. - I samarbeid med Visindi vil tilsetjingsutvalet gjennomføra prosessen og målet er at vi … Les meir Rådmannen klar i november

Krev strakstiltak

Det må gjerast noko med strekninga Nordhordlandsbrua-Vågsbotn no. I eit brev til Fellesnemnda for nye Alver kommune er høgrelaga i Lindås, Meland og Radøy tydeleg på at dei forventar at Statens Vegvesen straks prioriterer tiltak for å betra på framkoma og tryggleiken på vegstrekka mellom Nordhordlandsbrua og Eikåstunnelen. Dei finn det difor naturleg at Statens … Les meir Krev strakstiltak

-Dampen går aldri av moten

Bør «dampen» bli kommunevåpenet til Alver kommune, og «Folk ved fjorden» det nye verdiordet? Dei meiner i alle høve Claus Sellevoll. 2. oktober vert Fellesnemnda for Alver kommune presentert for forslaga hans. I eit skriv viser Sellevoll til at dampen som symbol vil synleggjera kor mykje fjordabåtane har hatt å seia for bygder og grender … Les meir -Dampen går aldri av moten

Jarle, Martin eller Ørjan?

Ein av dagens tre administrative toppsjefar vert ny rådmann i Alver kommune. Anten heiter den nye rådmannen Jarle Landås, rådmann i Radøy i dag, Martin Kulild, rådmann i Meland eller Ørjan Raknes Forthun, rådmann i Lindås. Det er klart etter at fleirtalet i Fellesnemnda i møte tirsdag denne veka vedtok innplassering av rådmennene frå Lindås, … Les meir Jarle, Martin eller Ørjan?

På veg mot Alver

Dei har eit omfattande arbeid framfor seg. Seminaret denne veka har vore ein god start. Me har starta på eit stort og viktig arbeid som skal vera avslutta hausten 2019. Tida går utruleg fort, og det er eit krevjande arbeid som skal gjerast gjennom gode prosessar, seier Radøy-ordførar Jon Askeland. Mandag og tirsdag denne veka … Les meir På veg mot Alver